Category Archives: 活動

【天上再見】贈票活動

【天上再見】贈票活動

【特映會資訊】

時間:2017/01/09 (二) 21:00
地點:國賓長春(台北市中山區長春路176號)

【上映日期】
1/12

【中獎名單】

 1. 陳美瑛
 2. 王誠瑄
 3. 林子欽
 4. Uway Chen
 5. 曦世臻寶
 6. 曾喆吉
 7. Patrick Wu
 8. 林振業
 9. Selena Yang
 10. Coka Lin
 11. 陳平凡
 12. Philip Chang
 13. 陳志華
 14. Gordon Liu
 15. 許薇琪

【幸福路上】贈票活動

【幸福路上】贈票活動

【特映會資訊】

時間:12/26 (二) 19:30
地點:哈啦影城(台北市內湖區康寧路三段72號)

【上映日期】
1/5

【中獎名單】

加碼抽出共14位

 1. Sophia Lee
 2. Hsin-Yueh Tang
 3. Alin Chang
 4. Yu Chia Lu
 5. 林孟瑾
 6. 黃筱婷
 7. 陳宥楹
 8. 張芷翎
 9. 彭俊凱
 10. Hsin-Han Tu
 11. 鄭婷方
 12. Vivian Tsai
 13. Winnie Hsieh
 14. Smail-wei WU